ADRESSEN

Het postadres van Chaudfontaine is :
Anton Holzelsingel 6,
1069 PN Amsterdam 
 

Financiële steun

Het project Chaudfontaine Nieuw Sloten wordt ondersteund door de Akergemeente. Wilt u uw steentje bijdragen? Uw giften zijn zeer welkom op  bankrekeningnr. NL39INGB0009676717 t.n.v. Akergemeente te Amsterdam. Vermeldt “project Nieuw Sloten” of "Chaudfontaine" om uw gift ten goede te laten komen aan het project. De Akergemeente heeft een ANBI status, dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Kijk op de site van de Akergemeente: www.akergemeente.nl of neem contact op met de projectleider van Chaudfontaine.


Willem Grifioen
Voorganger Akergemeente / projectleider Chaudfontaine
Anton Holzelsingel 6    
1069 PN Amsterdam
Nederland

 
Mobiele telefoon 06 - 30 22 83 07
E-mailadres voorganger@akergemeente.nl of chaudfontaine.nieuwsloten@gmail.com