Geloof en zo

 

Chaudfontaine wil christelijke activiteiten in de wijk onder de aandacht brengen. De kerngroep van Chaudfontaine bestaat uit christenen met verschillende kerkelijke achtergonden. Maar we delen het verlangen om samen op te trekken in de wijk. Onder dit kopje vind je bij ons bekende initiatieven die een christelijk karakter hebben. Chaudfontaine betekent warme bron. De bron waar wij uit putten is de Here Jezus die uit liefde zichzelf gaf voor de wereld. Wil je meer weten over een activiteit, neem dan contact met ons op. Ben je bekend met activiteiten, geef ze aan ons door! Wij zullen ze dan opnemen op de website.