Samenkomsten Akergemeente
 

In de wijk Nieuw Sloten zijn nog geen kerkdiensten voor zover ons bekend (behalve een Portugees sprekende gemeenschap aan de Willebroekstraat). Je kunt welkom op de Zin op Zondag avonden in Nieuw Sloten. Zie de homepage.
Wil je dichtbij een gastvrije samenkomst / kerkdienst bezoeken? Dan ben je welkom in de Akergemeente. Deze gemeente is initiatiefnemer van Chaudfontaine. De samenkomsten beginnen zondags om 10.30 (vanaf 10.00 uur is er koffie) en worden gehouden in het Gebouw de Aker, Noorderakerweg 2 (achter het Dijkgraafplein).

De samenkomst is voor iedereen. Voor de allerkleinsten is er créche. De kinderen van de basisschoolleeftijd volgen (meestal) een eigen programma in de A(n)kerkids.
Tieners hebben eens in de drie maanden 's avonds een eigen meeting.

De samenkomst is iedere zondag anders, maar heeft wel vaste onderdelen:
- koffie, thee en ontmoeting voor en na de bijeenkomst
- aanbidding van God met muziek en zang
- lezen uit de bijbel en uitleg van de bijbel
- er wordt nagedacht over een relevant thema
- er wordt geld ingezameld voor een goed doel
- gebed

Voor meer informatie kun je terecht op
                            www.akergemeente.nl 
bij Willem Griffioen, voorganger@akergemeente.nl, tel.  06-30228307 of kom gewoon een keer kijken in het gebouw de Aker!               


Andere kerken in de buurt

 

Kerken die actief zijn in Osdorp en omgeving vindt je op de website
                                     www.kerkenosdorp.nl

Op deze site staat informatie over onder meer de PKN en RKK die beide in Sloten een mooi oud kerkgebouw hebben. Crossroads (zie www.xrds.nl) heeft samenkomsten in Amstelveen met Engels als voertaal. Je bent welkom op hun huiskring in Nieuw Sloten, waar Nederlands en Engels gesproken wordt (mail naar Linda Rutgers: linda_rutgers@yahoo.com). 
Hart van Osdorp (zie www.hartvanosdorp.nl) is actief in Osdorp met vele welzijnsactiviteiten door de week. Zij hebben op zondagmiddag ontmoetingen, deze beginnen om 13.00 uur met een lunch. Ook daar ben je van harte welkom!