Chaudfontaine is een initiatiefgroep van christenen in Nieuw Sloten met hart voor de wijk. We willen de onderlinge verbondenheid in de wijk verstevigen.
Lees meer onder het kopje 'Logo Chaudfontaine'.