Relatie Chaudfontaine met de Akergemeente


Het initiatief om in Nieuw Sloten actief te worden is geboren in de Akergemeente. De Akergemeente is een kleine gastvrije kerk in de wijken de Aker en de Punt. Toen de Akerwijk gebouwd werd, hebben christenen uit verschillende kerken elkaar gevonden, zo rond het jaar 2000. Zij begonnen met ontmoetingen voor vrouwen en later een cursus voor mensen die meer wilden weten over het christelijke geloof. De groep groeide en ontmoet elkaar vanaf 2005 elke zondag in het gebouw de Aker, Noorderakerweg 2 (achter het Dijkgraafplein, eindpunt tram 17). Inmiddels telt de Akergemeente een kleine 80 leden en nog zo'n dertig belangstellenden en gasten. De Akergemeente wil meer zijn dan een kerk. Ze wil vindbaar, zichtbaar en dienstbaar zijn en organiseert verschillende activiteiten. Een paar mensen van de Akergemeente woont in Nieuw Sloten. Zij verlangen dat er in Nieuw Sloten ook een gemeenschap ontstaat van christenen met Hart voor de Wijk. Vanaf juli 2014 is de voorganger van de Akergemeente, Willem Griffioen voor zo'n 2 dagen per week beschikbaar voor Nieuw Sloten .  


 


Meer weten over de Akergemeente 

Bezoek eens een samenkomst in gebouw de Aker op zondagmorgen 10.30 uur. Iedereen is welkom. Onze samenkomsten kenmerken zich door gastvrijheid, iedeen wordt gezien, gezelligheid met koffie en thee voor en na de samenkomst. 


surf naar www.akergemeente.nl.

Wil je contact met Willem Griffioen?
Mail naar voorganger@akergemeente.nl