Meld elke wijkactiviteit bij Chaudfontaine


Chaudfontaine (zie 'wie we zijn') wil deze website ter beschikking stellen aan de bewoners van Nieuw Sloten. Heb je net als wij Hart voor de Wijk? Wil je net als wij bijdragen aan de samenhang tussen de mensen in de wijk? Bied je een activiteit aan in de wijk? Stuur een omschrijving van de activiteit, wie de contactpersoon is enzovoort naar chaudfontaine.nieuwsloten@gmail.com. We zullen de activiteit dan zo spoedig mogelijk plaatsen op de site.
Heb je nieuwe ideeën voor activiteiten? Via het huis van de wijk kun je bewonersinitiatieven indienen. Loop er eens binnen en vraag naar de mogelijkheden. 
Ook activiteiten die in het huis van de wijk plaatsvinden kunnen vermeld worden op deze website!

Wil je meedenken of meewerken aan het onderhouden van deze site? We horen graag van je.


 

                                                             Dag voor de mantelzorgers 2014